BASISASPECTEN VAN HET PRIVACYBELEID

Verantwoordelijke: Tendam Retail, S.A.
Rechtvaardiging: overeenkomst en gerechtvaardigde belangen voor profilering.
Ontvangers van de gegevens: Tendam Retail Services, S.A. (verwerkingsverantwoordelijke). De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is.
Rechten: de gegevens inzien, rectificeren, wissen en overdragen; de gegevensverwerking beperken of er bezwaar tegen maken. Je kunt je rechten uitoefenen op Springfieldclub.com (‘Mijn privacy’).
Op de website en in de winkels vind je meer info over het privacybeleid. Wij kunnen profielen opstellen voor marketingdoeleinden, d.w.z. om je berichten te sturen die voor jou interessant kunnen zijn.